Íjak kategóriák szerint
Tartozékok kategóriák szerint

Általános Szolgáltatási Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák Grózer Csaba e.v.  Grozer Archery, mint szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató) által üzemeltetett  www.grozerarchery.com weboldalon elérhető webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Szolgáltató/Eladó adatai:

Neve: Grózer Csaba e.v., Grozer Archery

Székhelye: 9211 Feketeerdő, Templom u. 14.

Nyilvántartási száma: 3071408

Adószáma: 47019931-2-28

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve, nyilvántartási száma: 3071408 (Győr Moson Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara)

Bankszámlaszám (HUF):       5860 0252 1110 0946 0000 0000

Bankszámlaszám (EUR):      HU68 5860 0252 5002 5596 0000 0000

IBAN: HU68 5860 0252 5002 5596 0000 0000

SWIFT code: DTBAHUHB

Kapcsolatfelvételi adatok:

Levelezési cím: 9211 Feketeerdő, Templom u. 14.

Telefon: +36 30 939 7627

          E-mail: bowman@t-online.hu

Tárhely-szolgáltató adatai:

Név: PORT KFT

Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 60.

Telefon: 06 96 566 095

E-mail: info@webtar.hu

Web: https://webtar.hu/

Adószám: 10369658-2-08

Cégjegyzékszám: 08 09 000588

1. Általános tudnivalók:

1.1 Az Szolgáltató fenntartja azon jogát, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítsa. A módosítást követő megrendelés a jelen ÁSZF és minden hatályos módosításának elfogadását jelenti.

1.2 A jelen ÁSZF 2024. február 19. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A jelen ÁSZF módosításait a Szolgáltató a weboldalon közzéteszi. A módosítások nem érintik a korábban megkötött szerződéseket, azaz a módosításoknak nincs visszaható hatálya.

1.3 Az ÁSZF értelmezésére és az abban nem szabályozott kérdésekre a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”). A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv”), valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014 Kormányrendelet (továbbiakban: „Korm. Rendelet”) szabályozza.

1.4 Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen kárért, amelyet a Vásárló vagy bármely harmadik fél elszenvedhet annak eredményeként, hogy az Eladó teljesíti a Rendelés szerinti bármely kötelezettségét és nem vonható felelősségre semmilyen kárért, amely a Termékek használatából származnak, azoknak a Vásárló részére történő átadása után. 
Az Eladó nem vonható felelősségre az Termékek szállítás közbeni elveszítéséért, a szállításból eredő bármilyen probléma a futárszolgálat/gyorsposta felelősségi körébe tartozik.

2. Rendelés menete:

2.1 Rendelés megkezdése / regisztráció:

2.1.1 A már regisztrált Felhasználó beléphet saját fiókjába, az új Felhasználó létrehozhatja saját fiókját regisztrációval.

2.1.2 A Felhasználó a Webáruházban történő böngészése során a megvásárolni kívánt terméket a termék adatlapján a “megrendelem” gombra kattintva tudja a kosárba helyezni. Bizonyos termékeknél szükséges kiválasztani/kitölteni a termék oldalán szereplő kötelező mezőket, mellyel személyre szabhatja a terméket. Ezeknél az eseteknél a „megrendelem” gomb csak akkor válik aktívvá, ha minden szükséges mező kitöltésre került.

2.1.3 Termék jellemzői:

Az Ügyfél a termékek jellemzőiről, lényeges tulajdonságairól a termékek adatlapjaiból tájékozódhat. A konkrét árucikk oldala tartalmazza a termék nevét, részletes specifikációit, esetleges elkészítési idejét.

Az áruházban feltüntetett fotókon található dekorációk nem képezik a szerződés tárgyát, kizárólag a megnevezésben és a leírásban feltüntetett termék.

Amennyiben a webshop-on technikai hiba következtében hibás adatok jelennek meg a termékek műszaki paramétereinél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után haladéktalanul tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

2.1.4 Árak:

A Webáruházban közzétett árak végleges fogyasztói árak. A termék vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, egyedi igényt pl festést.

A Weboldalról rendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os ár, akkor a Szolgáltató nem köteles a megrendelést hibás áron visszaigazolni, hanem lehetősége van az ajánlat visszautasítására és felajánlhatja a helyes áron történő visszaigazolást, amelynek ismeretében Felhasználónak joga van nem elfogadni a módosított ajánlatot. Hibás ár alatt értjük azt az árat, amin a vállalkozónak nincs meg a szerződéses akarata a szerződés megkötésére. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának.

2.1.5 Elkészítési idő:

Vásárló tudomásul veszi, hogy kosárba helyezést követően a termék(ek) csak abban az esetben vásárolhatók meg azonnal, ha azokból a megrendelés teljesítéséhez elegendő raktári készlet áll a Szolgáltató rendelkezésére. Termékeink többsége egyedi igények alapján, ügyfeleink kívánságainak megfelelően, testre szabva is készülnek. Az elkészítési idő nagyjából 1-8 hét, de bizonyos tényezők befolyásolhatják a termék elkészítési idejét, amely így esetleges késedelmet szenvedhet. Ebben az esetben az Eladó köteles tájékoztatást adni a Vásárlónak a várható elkészítési időről.

2.1.6 A „megrendelem” gombra kattintva a termék a kosárba kerül. Ezután a felhasználó tovább vásárolhat, de bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva. A kosár oldalon a termék darabszámát módosíthatja, vagy törölheti azt az „eltávolítás – X” ikonra kattintva. Mennyiség véglegesítéséhez a „frissítés/kosár frissítése” ikonra kell kattintania a Felhasználónak.

2.1.7 Következő lépésben a Felhasználó kiválaszthatja a számára leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot. Ezután meg kell adnia a szállítási illetve számlázási címét. Regisztrált felhasználók itt módosíthatják a korábban megadott címüket.

Az adott megrendelés elküldött adatai az elküldést követően, de a kiszállítást megelőzően írásban módosíthatók.

Amennyiben az Ügyfél valótlan adatokat ad meg a véglegesített megrendelése során, a távollévő felek közötti szerződés nem jön létre. Az ilyen szerződésekből eredően a Szolgáltató minden féle felelősségét kizárja.

2.2 Megrendelés véglegesítése:

2.2.1 Ezt követően a Felhasználó, a „megrendelés véglegesítése” gombra kattintva egy végső összegző lapon ellenőrizheti a megrendelés leadása előtt a rendelése adatait. Az összegző oldalról a korábbi „lépés” fülekre való kattintást követően az Felhasználó ismét igényeinek megfelelően módosíthatja Kosara tartalmát, illetve egyéb adatait.

2.2.2 A megrendelés véglegesítésére az „5. lépés: Megrendelés véglegesítése” fül alján található „megrendelem” gombra kattintást követően kerül sor.

2.2.3 A Felhasználó az összegzés végén található kijelentésével, a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.2.4.Az Ügyfél a megrendelés leadásával kifejezetten elismeri, hogy megrendelése fizetési kötelezettséget von maga után!

2.2.5 A megrendelés véglegesítésével a Vásárló megerősíti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok valósak, és a rendelés teljesítéséhez, a szerződés létrejöttéhez felhasználhatóak. A véglegesítéssel a Vásárló vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési móddal a megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ellenkező esetben a megrendelés teljesítését az Eladó megtagadhatja.

2.2.6 A rendelés véglegesítésével a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy szükség esetén a Szolgáltató felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (jellemzően email vagy telefon) bármelyikén.

2.2.7 A Szolgáltató semmisnek, vagy létre sem jöttnek nyilváníthatja a Vásárló rendelését a Vásárló előzetes értesítése mellett, anélkül, hogy utólag valamely félnek – erre hivatkozva – bármilyen kötelezettsége lenne a másik féllel szemben, vagy anélkül, hogy valamely fél a másik féllel szemben kártérítési igényt fogalmazna meg, az alábbi esetekben:

 • 2.2.7.1 Amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg és a kártyát kibocsájtó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi, vagy a Vásárló online fizetési módot jelölt meg és az online fizetést biztosító partnerünk nem tudja érvényesíteni a tranzakciót.
 • 2.2.7.2 A Vásárló által megadott adatok nem fedik a valóságot vagy nem teljes körüek vagy nem teszik lehetővé a megrendelés teljesítését.
 • 2.2.7.3 Ha a Vásárló a megrendelt, elkészült termék vételárát 5 napon belül a Szolgáltató részére nem fizeti meg.
 • 2.2.7.4 A megrendelést cselekvőképtelen vagy kiskorú személy adja le.

2.3 Visszaigazolás- Adásvételi szerződés létrejötte:

2.3.1 A Szolgáltató a Felhasználó megrendelésének megérkezését követően a Felhasználó részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) haladéktalanul visszaigazolja. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg a Felhasználó részére, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

2.3.2 A rendszer által automatikusan kiküldött visszaigazoló email csupán a rendelési igény rögzítésének visszaigazolására szolgál, nem minősül a megrendelés elfogadásának.

2.3.3 A Szolgáltató a rendelés átnézését követően a rendelés státuszát „feldolgozatlanról” „folyamatban”-ra állítja, a megrendelés elfogadásra kerül és erről azonnal email-ben értesül a Felhasználó. Ezzel adásvételi szerződés jön létre a vásárló (Felhasználó) és a Szolgáltató között. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján az így létrejövő szerződés üzlethelyiségen kívül kötött, magyar nyelvü szerződésnek minősül. A szerződéshez szorosan kapcsolódó dokumentum az Eladó (Szolgáltató) által kibocsátott számla.

2.4 Az online értékesítése vonatkozó speciális rendelkezések:

 1. 2.4.1 A weboldalra bármely Felhasználó/Ügyfél beléphet. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az Ügyfélnek/Vásárlónak a Rendelés leadásához való jogosultságát és hozzáférését és/vagy valamely fizetési mód választását majd alkalmazását korlátozza, amennyiben az adott Ügyfél/Vásárló a https://www.grozerarchery.com oldalon végzett tevékenységével veszélyeztetheti a weboldal zavartalan működését és/vagy tevékenységével az Üzemeltetőnek/Eladónak kárt okozhat.

2.4.2 Az Ügyfél az Eladóval kapcsolatba léphet a termék oldalán a „Kapcsolat” menüpontban feltüntetett elérhetőségeken.

2.4.3 A Weboldalon a Termékek ára forintban és euróban (HUF és EUR) értendő, amely nem tartalmazza az esetlegesen választott fizetési mód díját, melyet a vásárló az adott szolgáltatás igénybevétele esetén a Termék árán felül fizet.

2.4.4 A törvényben előírt feltételeknek megfelelően az elektromos berendezések, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb környezetvédelmi termékdíj-köteles termékek weboldalon feltüntetett ára tartalmazza a Környezetvédelmi termékdíjat.

2.4.5  Az online fizetések (online bankkártyás fizetés vagy banki átutalás) esetében az Eladó nem felel a Vásárlónál felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Vásárló által választott fizetési módtól vagy a Vásárló kártyakibocsátó bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan devizaárfolyam, egyéb költségek). A Vásárló felelős a kiválasztott fizetési mód kiválasztásából eredő következményekért.

2.4.6 A Weboldalon feltüntetett Termék leírására használt információ (statikus / dinamikus képek / multimédia bemutatók stb.) nem jelenti az Eladó ajánlati kötöttségét, ezek kifejezetten a bemutatás célját szolgálják.

3. Szállítási és fizetési módok:

3.1 Szállítási módok/feltételek

3.1.1 A Szolgáltató a megrendelt árut szállítmányozó cégek igénybevételével szállítja.

3.1.2 A fuvardíjat az Ügyfél viseli, a fuvardíj a számlán külön feltüntetésre nem kerül.

3.1.3 Amennyiben az Ügyfél a második megrendelés leadásakor jelzi, és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket.

3.1.4 A Szolgáltató a szállítási díj módosításának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek szállítási költségét nem befolyásolja.

3.1.5 A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Ha a küldemény sérülése a kézbesítéskor azonnal nem ismerhető fel, akkor a sérülést a kézbesítéstől számított 24 órás jogvesztő határidőn belül kell az Eladónak bejelenteni. Ezt követően az Eladó a szállításból eredő sérülésért felelősséget nem vállal.

3.1.6 A csomag átvételekor a csomag átadója kérheti az átvevő személyazonosságának igazolását.

3.1.7 Szállítási díjak:

Bármely szállítási mód választásakor.

 • futárszolgálattal házhoz kézbesítés a webshopban megadott árakon.

Utánvéttel történő fizetés esetén a szállítási díjhoz utánvételi díj adódik.

Személyes átvétel: 0 Ft

3.1.8 A Szolgáltató a rendelés lebonyolításával kapcsolatos Szolgáltatások (szállítás, csomagolás, stb.) lebonyolításával harmadik személyt bízhat meg a Vásárló erre irányuló tájékoztatása nélkül is. Ez a Vásárló beleegyezéséhez nem kötött. Az Eladó azonban ezen esetekben is felel a Vásárlóval kötött Szerződésből eredő kötelezettségei teljesítéséért.

3.1.9 A termékek jellemzően 1-20 munkanapon belül szállítja az Eladó, a pontos kiszállítás időpontjáról tájékoztatást a +36 96 224 417 -es telefonszámon és emailben kérhet a Vásárló.

3.2 Fizetési módok

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

3.2.1 Banki előre utalással:

Ha ezt a fizetési módot választja, szükséges a rendelés leadásakor utalni az összeget. Ha elkészültünk rendelésével, jelentkezünk e-mailben. A terméket az átutalt vételár bankszámlánkra beérkezésének megerősítése után szállítjuk ki. A vásárlásról szóló számlát a csomaggal együtt kapja meg, a csomag tartalmaként. Ha rendszerünk nem kap az utalásról megerősítést 5 napon belül, akkor emlékeztető e-mailt küldünk. 

A HUF ill. EUR-os bankszámlaszámot a rendelés leadása után küldjük meg a vásárlónak.

Banki átutalás esetén kérjük a megjegyzés rovatba szíveskedjék beírni a megrendelés számot, melyet a visszaigazoló email tartalmaz.

 3.2.2-3 Bankkártyás fizetés

Ennél a fizetési módnál az OTP SimplePay oldalára lesz átirányítva, ahol a bankkártya adatok megadásával azonnal rendezheti a rendelése összegét.

A következő adatokat kell megadja: bankkártya száma, lejárati dátuma és a biztonsági (CVC) kódja a bankkártya hátoldaláról. Bankkártyás fizetés esetén a kártyát kibocsájtó bankjánál érdeklődje meg előre, hogy engedélyezi-e az online tranzakciókat. Alapesetben engedélyezni szokták, de vannak kivételek, amikor a bankkártya tulajdonosnak kell kérvényeznie bankjánál ennek lehetőségét.

Bankártyás fizetésünkről részletes leírást és bővebb információkat talál az oldal alján található Simplepay ikonra kattintava.

3.2.4 Személyes átvétel esetén az adott levelezési címen (9211 Feketeerdő, Templom u. 14.) készpénzzel tud fizetni, vagy banki átutalással már előre fizetett megrendelések vehetők át személyesen.

4. Akciók, kedvezmények:

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre a Szolgáltató teljes körüen tájékoztatja a Felhasználókat az akció részreteiről és időtartamáról.

5. Elállási feltételek és jogok:

5.1 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az  üzlethelyiségen kívül kötött és a  távollévők között kötött szerződés esetén a  fogyasztót a indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

5.2 A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) terméknek,

b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

5.3 Ha a Szolgáltató a jelen tájékoztatásnak nem tesz eleget, a 14 napos elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

5.4 A Fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja:

 • az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával,
 • vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta útján.

Amennyiben a Vásárló élni kíván az elállás jogával úgy köteles az elállási szándékát tartalmazó nyilatkozatot az alábbi elérhetőségek egyikére elküldeni:

 • Postázásai cím: 9211 Feketeerdő, Templom u. 14.
 • Email cím: bowman@t-online.hu

5.5 Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

5.6 A termék visszaküldésének költségét a Fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalja e költség viselését. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

5.7 Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján, vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

Az Eladó nem köteles olyan termékek visszavételére, melyet Vásárló az elállási jog gyakorlását megelőzően beépített, átalakított, bármilyen egyéb módon jellegében, szerkezetében megváltoztatott.

A Fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

– a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
– olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 

5.8 Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Ugyanakkor a Szolgáltatót visszatartási jog illeti meg. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

5.9 A Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen (9211 Feketeerdő, Templom u. 14.) leadni.

A Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

5.10 A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy a Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

5.11 Amennyiben a Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Fogyasztó a Szolgáltató részére.

A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet az alábbi linken érhető el:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve az alábbi linken érhető el:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/HTML/uri=CELEX:32011L0083&from=HU

Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti a Szolgáltatót a jelen ÁSZF-ben található elérhetőségeken.

Elállási nyilatkozatminta (a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározottak szerint) Az ellállási/Felmondási nyilatkozatmintát (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)


Címzett: Grózer Csaba EV 9211 Feketeerdő, Templom u. 14.
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:……………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) neve: …………………………………………………………………………………………………
A fogyasztó(k) címe: …………………………………………………………………………………………….

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) ………………………………………………………………………………………………… 

Kelt:………………………………………………………..

6. Szavatosság:

6.1 Hibás teljesítés

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a Fogyasztó hátrányára tér el.

Hibás teljesítési vélelem: A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. (373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. § (1))

6.2 Kellékszavatosság

6.2.1 Milyen esetben élhet a Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

6.2.2 Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?
Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 

a, kérhet  kijavítást vagy  kicserélést, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltató számára – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséggel járna, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

b, igényelhet ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a  szerződéstől is elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a törvényben foglaltak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez füződő érdeke megszűnt. 
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Fogyasztó és vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló – szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a kötelezett költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

6.2.3 Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

6.2.4 Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének (amennyiben a Felhasználó Fogyasztónak minősül)?

A teljesítéstől számított 1 éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított 1 év eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

6.2.5 Kellékszavatossági igények sajátos szabályai

6.2.5.1 A fogyasztó jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

 1. a vállalkozás nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem végezte el a leszerelést és az újbóli üzembe helyezést, vagy megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;
 2.  ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a vállalkozás megkísérelte az áru szerződésszerüvé tételét;
 3. a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy
 4. a vállalkozás nem vállalta az áru szerződésszerüvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerü határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerüvé tenni.

6.2.5.2 Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerü határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a fogyasztó közölte a hibát a vállalkozással.

6.2.5.3 A fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a vállalkozás rendelkezésére kell bocsátania. A vállalkozásnak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét.

6.2.5.4 Ha a fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy

 • a) a fogyasztónak a vállalkozás költségére vissza kell küldenie a vállalkozásnak az érintett árut; és
 • b) a vállalkozásnak haladéktalanul vissza kell térítenie a fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

6.3 Termékszavatosság

6.3.1 Milyen esetben élhet Fogyasztó a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén a Fogyasztó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

6.3.2 Milyen jogok illetik meg a Fogyasztót a termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

6.3.3 Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

6.3.4 Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával (termék előállítója és forgalmazója) szemben gyakorolhatja.

6.3.5 A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy:

a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta

b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

6.4 Költségviselés

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik. (Ptk. 6:166. §)

Ha a termék meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a termék karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

Meghibásodás: a GrózerArchery nem állja a visszaküldést az íj meghibásodása esetén, a visszaküldés költsége a vevőt terheli. Az íj alapos átvizsgáláása után döntünk az íj javításról v cseréjéről.

Ha az íjhoz kért dekoráció / festés túlzóan részletgazdag, akkor elképzelhető, hogy a festés költsége jelentősen eltér a megadottól. Ez esetben fenntartjuk a jogot az íjfestés árának megváltoztatására.

6.5 Közlési és igényérvényesítési határidők

6.5.1 A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a szolgáltatóval közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. 

6.5.2 Szavatossági igény elévülése:

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerdődés esetén a fogyasztó szavatossági igényét a teljesítés időpontjától számított egy éves elévülési határidő alatt érvényesítheti. (Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt termék az elévülési idő egy év).

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a terméket rendeltetésszerűen nem tudja használni.

A terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

6.6 Szavatossági igény intézésének eljárási szabályai (fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetében)

Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania (számlával, érvényes jótállási kártyával).

A Szolgáltató a Fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

Ha a Szolgáltató a Fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Fogyasztót.

A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 1 hónapon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama az 1 hónapot meghaladja, akkor a Szolgáltató a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

6.7 PANASZKEZELÉS RENDJE 

Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, email címen, vagy levél útján is közölheti.

A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

 • A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz: A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el:
  https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek
 • A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:
  https://mkik.hu/a-bekelteto-testuletek-teruleti-honlapjai

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén – az Fgytv. 20. §-ában meghatározott illetékességi szabályok figyelembevételével – valamennyi vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara által működtetett békéltető testület eljárhat.

Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a Fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A békéltető testületi eljárást a Szolgáltató igénybe veszi. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti vármegyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a Fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.


A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. 

Amennyiben a Fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a Fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:
• az eljáró bíróságot;
• a feleknek, valamint a felek képviselő nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
• az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
• azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
• a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.
A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

7. Értelmező rendelkezések:

Eladó, Szolgáltató: Grózer Csaba e.v.    Grozer Archery

Üzemeltető: a https://www.grozerarchery.com honlap üzemeltetője Grózer Csaba e.v.

Ügyfél/Felhasználó: természetes személy vagy jogi személy, aki az oldal használatával – bármely elektronikus kommunikációs eszközön (asztali számítógép, notebook, telefon, tablet, okostelefon…stb.) hozzáférést nyer az oldalhoz, annak tartalmához ; aki a Weboldalon regisztrál, ezáltal felhasználói fiókot (a továbbiakban: felhasználói fiók) hoz létre vagy aki a Weboldalon megrendelést ad le és ennek következtében felhasználói fiókot hoz létre.

Vásárló: az az Ügyfél, aki a  https://www.grozerarchery.com oldalon rendelést adott le.

Felhasználói fiók: a Vásárló a  https://www.grozerarchery.com oldalon regisztrációja útján felhasználói fiókot hozhat létre. A regisztrációhoz egy valós, a Vásárlóhoz tartozó e-mail cím és egy jelszó megadása szükséges. A felhasználói fiókjából adhat le rendelést, vásárolhat. A felhasználói fiók úgy is létrehozható, hogy a Vásárló a  https://www.grozerarchery.com oldalon az általa kiválasztott terméket a Kosárba helyezve, egy valós, a Vásárlóhoz köthető e-mail címet és a rendelés leadásához szükséges adatokat megadva rendelést ad le és a rendelés leadásával felhasználói fiókot hoz létre az általa megadott adatokkal.
 

A felhasználói fiók tartalmazza a Vásárló által a regisztráció során és a rendelése(i) leadásakor megadott adatokat, információkat, minden az általa leadott rendelés(ek)kel kapcsolatos adatot és információt (a vásárolt termékekhez kapcsolódó jótállás, számla, stb.) továbbá a Vásárló által a https://www.grozerarchery.com -n kiválasztott termékeket/összeállított terméklistákat.
 

Az Ügyfél a regisztráció során és a rendelés leadásakor köteles valós adatokat megadni. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy az Ügyfél által megadott adatok köre részben vagy teljesen nem valós elemeket tartalmaz, jogosult az Ügyfél felhasználói fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve az Ügyfelet a  https://www.grozerarchery.com használatából kizárni.
Felhasználói fiók létrehozására és a  https://www.grozerarchery.com -n történő vásárlásra az a természetes személy jogosult, aki 18. életévét legkésőbb a fiók létrehozása napján betöltötte.

Szerződés – az Eladó és a tőle terméket a  https://www.grozerarchery.com oldalon keresztül megrendelő Felhasználó (a továbbiakban: Vásárló) között az Eladó és a Vásárló egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően.


Érvényes: 2024. február 19.

Íjak szakértelemmel készítve minden területre!